MEDIA CENTER

Tụ 33uF 600v hàng thanh lý x

 • Tên sản phẩm: Tụ 33uF 600v hàng thanh lý x
 • Đánh giá: (9,057 lượt đánh giá)
 • Tụ 33uF 600v hàng thanh lý xả kho
  giá sản phẩm đc phân loại bên dưới
  hàng tồn kho chưa sử dụng
  giá bán rẻ gấp 3 lần so với thị t
 • Giá đang bán: 5,924 đ
 • Giao hàng: Toàn Quốc
 • Hệ thống mediac.info được vận hành tự động bởi robot được lập trình sẵn, có nhiệm vụ tìm kiếm và tổng hợp các thông tin sản phẩm trên các cửa hàng trực tuyến, mediac.info không trực tiếp bán bán hàng.
Tụ 33uF 600v hàng thanh lý xả kho
giá sản phẩm đc phân loại bên dưới
hàng tồn kho chưa sử dụng
giá bán rẻ gấp 3 lần so với thị t